TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 2015
Přihlásit se k odběru news
Jméno
Příjmení
Email
Součet 4 a 9 (antispam)

MAS Šluknovsko realizuje Strategický plán Leader

"Šluknovsko návštěvníkům i sobě"

 

Evropský zemědělský fondLeaderProgram rozvoje venkova

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Evropa investuje do venkovských oblastí."

 

Počasí
PŮJČOVNA COTTAGE
Facebook

Přidej se k nám!

Facebook

 

Klub Střelnice Varnsdorf

 

Budova S T Ř E L N I C E - její historický vývoj

 

(pro MAS Šluknovsko zpracoval v květnu 2012 Milan Šebek)

 

Již v roce 1794 byla založena varnsdorfská Střelecká společnost, které o dva roky později udělil kníže Alois Lichtenštejn nejen velké výsady, ale i prapor vlastnoručně vyšívaný samotnou manželkou knížete. V témže roce, v srpnu 1796, byl prapor vysvěcen a postavena i prvá dřevěná budova střelnice. Za zmínku stojí i skutečnost, že spolek vlastní pozemek o rozloze 1300 sáhů nazývaný Střelecká louka, který obhospodařuje vždy král střelců, los bankovní loterie v hodnotě 500 zlatých s možností výhry a pravidelných 4%. Majetkem společnosti jsou i královy klenoty v hodnotě 432 zlatých; není bez zajímavosti, že od roku 1835 vlastní i pohřební vůz, což je zařízení velmi účelné při velké rozlehlosti obce a dlouhé pohřební cesty ke kostelu (jak je psáno v Palmeho kronice města). K výbavě střelnice náležely i krásné a dovedně malované terče s vtipnými průpovídkami a dobře mířeným rýmem.

 

Spolek se v následujících letech rozrůstá, jeho uniforma je obměňována a s přibývajícím počtem členů modernizována i barevně upravována.

 

Stavba nové budovy jak ji uvádí Palmeho kronika:
Do roku 1844 se společnost rozrostla až na 112 členů; střelecký spolek se proto rozhodl starou dřevěnou střelnici pro nedostatek místa zbořit a postavit novou, větší a důkladnější budovu. Potřebné náklady na stavbu si vyžádaly 17 000 zlatých konvenční měny; byla v tom zahrnuta i bezplatně vykonaná práce členů společnosti s povozy a nářadím. Hotové výlohy převedla společnost na akcie. Každý člen musel závazně odebrat jednu černou akcii za dvacet zlatých jako dobrovolný a nezúročitelný příspěvek. Červených akcií, které byly rovněž po dvaceti zlatých, si mohli členové vzít více; tyto akcie byly zúročeny čtyřmi procenty a každoročním slosováním z čistého příjmu společnosti se postupně celá částka zaplatila.

 

Stavba byla zahájena 2. září 1844 podle plánu Aloise Richtera. Když bylo 19. října dokončeno přízemí, byl slavnostně uložen i základní kámen jménem Jeho Jasnosti knížete Aloise Lichteštejna panem vrchním z Rumburku, slovutným panem Petrem Pokorným za přítomnosti nastoupeného střeleckého útvaru. Když všichni přítomní hodnostáři a panstvo podepsali pamětní spis sestavený Aloisem Palmem byl v zinkové schránce uložen do základního kamene za čestné salvy střeleckého útvaru a následně i salvy z moždířů. Deset týdnů po této slavnosti byly již vyzdviženy krovy a položeny tašky a v následujícím roce tato klasicistní budova dokončena.

 

Slavnostní otevření nové střelnice bylo spojeno hned se dvěma spolkovými událostmi a proto se uskutečnilo až ve dnech 22. - 24. srpna 1846. Na počest padesátiletého trvání spolku a druhého svěcení praporu. Slavnost to musela být přenáramná a tak raději přenecháme slovo opět Palmeho kronice.
22. srpna se už v deset hodin dopoledne shromáždilo představenstvo střeleckého útvaru a chudinského ústavu se 172 pobírateli chudinské renty na prostranství u kostela, aby se účastnili zádušní mše za zemřelé členy spolku od jeho založení; po mši odvedli chudé s hudbou na střelnici , kde střelecká společnost obdarovala každého chlebem a dvaceti krejcary.
Velké čepobití a kanonáda z moždířů v podvečer svátku, stejně jako budíček střelecké kapely ráno 23. srpna, palba z moždířů na několika varnsdorfských návrších, krásný polní oltář postavený u fary, domy na náměstí vyzdobené ratolestmi, květinovými girlandami a vlaječkami v zemských barvách, třepotání červenobílých praporů na kostelní věži a na nové střelnici - to všechno ohlašovalo veřejnosti slavný den svěcení praporu.

Po vysvěcení a následném přibíjení hřebíků se den končil pro nejvzácnější hosty slavnostní hostinou v sále nové budovy střelnice. Také třetí den byl dnem slavnostním. Po přehlídce byl starý prapor uložen v kostele a po střeleckém odpoledni uložen i nový prapor a třídenní slavnost pak zakončena skvělým plesem v novém sále Střelnice. Den však končil tragedií. Při ohňostroji vedle střelnice se vzňaly na zemi ležící rakety. Při jejich výbuchu zahynul žák čtvrté třídy a mladý muž z Großschönau přišel o oko a další vážně zraněn na noze.

 

Důležitou roli sehrála budova Střelnice i při varnsdorfských výstavách.
9. září 1871 byla zde otevřena První okresní zemědělská výstava, která trvala tři dny.
7. - 9. září roku 1873 byla podobná výstava a též měla značnou návštěvnost.
13. září 1896 však byla ve Varnsdorfu zahájena První okresní zemědělsko-půmyslová výstava. Varnsdorf poprvé vystoupil s takto velkým podnikem. Vše se odehrávalo v nejbližším okolí Střelnice . Areál výstaviště tvořila tehdejší Pohlova louka, Koloseum, Střelnice a celé její okolí. Hlavní ozdobou byla velká výstavní hala s mohutnou kopulí pod níž stála krásná antická kvadriga od varnsdorfského rodáka sochaře Pilze, jehož sochy jsou dodnes ozdobou Vídně a mnohých evropských měst.Výstavu navštívilo 40 000 návštěvníků.

 

Téměř v původním stavu sloužila Střelnice střeleckému spolku až do 14. září 1931 kdy budova vyhořela a po opravě již nebyly obnoveny všechny zdobné klasicistní prvky a budova byla v přízemí zvětšena o prostory zázemí restaurace. I potom však sloužila původnímu účelu až do nešťastného března roku 1938, kdy došlo k odtržení pohraničních území od Československa a jejich připojení k Německu. Po dobu válečných let spolek sice formálně pokračoval, ale beze zbraní. Jedinou zábavou byla střelba samostřílem, kuší, na ptáka připevněného na vysoké tyči.

 

 

Místní akční skupina Šluknovsko děkuje panu Milanu Šebkovi za laskavé poskytnutí zajímavých informací o historii Klubu Střelnice.

publikován: 13.5.12 18:19, autor: Administrator, zobrazeno: 4052x

MAS Šluknovsko, webmaster: massluknovsko@atlas.cz, powered on bubileg cms v2.14L