TOLŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 2015
Přihlásit se k odběru news
Jméno
Příjmení
Email
Součet 6 a 6 (antispam)

MAS Šluknovsko realizuje Strategický plán Leader

"Šluknovsko návštěvníkům i sobě"

 

Evropský zemědělský fondLeaderProgram rozvoje venkova

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Evropa investuje do venkovských oblastí."

 

Počasí
PŮJČOVNA COTTAGE
Facebook

Přidej se k nám!

Facebook

 

Program obnovy venkova ÚK 2012

 

Program obnovy venkova 2012 byl vyhlášen 11. ledna 2012. Podle stanoveného harmonogramu výzvy je nutné projekty předložit do 24. února. V březnu bude probíhat hodnocení a výběr projektů. Po projednání radou kraje rozhodne zastupitelstvo o poskytnutí podpory 18. dubna a do konce uvedeného měsíce zveřejní také konečné výsledky.

 

POV Ústeckého kraje je zaměřen na tyto oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Chodníky a místní komunikace

3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Podpora územně plánovací činnosti obcí

a) Převedení dat nových, již vydaných územních plánů, dle metodiky

b) Podpora zpracování nových územních plánů obcí
5. Podpora činnosti místních akčních skupin
6. Soutěž Vesnice roku 2012

 

Příjemci dotace mohou být u oblastí podpory 1 až 3 obce do 2 000 obyvatel, v oblasti podpory 4a) obce do 10 000 obyvatel, v oblasti podpory 4b) obce do 5 000 obyvatel, které leží v územním obvodu Ústeckého kraje, u oblasti podpory 5 místní akční skupiny zařazené v Národní síti MAS, které mají působnost v Ústeckém kraji. U oblasti podpory 6

dle výsledků soutěže Vesnice roku 2012 v Ústeckém kraji.

 

Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí podpory 1 - 3, a jednu do oblasti podpory 4.

Územní vymezení: Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na území Ústeckého kraje.

 

Úplné znění výzvy, tj. Pokyny 2012 včetně formulářů žádosti, vzorové smlouvy, průběžné zprávy a tabulky závěrečné zprávy - konečného vyúčtování najdete zde.

 

 

kontaktní osoby:

Zdenka Opočenská, tel.: 475 657 561, email: opocenska.z@kr-ustecky.cz

Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz

pro OP 4: Ing. Jolana Novotná, tel. 475657513, e-mail: novotna.j@kr-ustecky.cz

publikován: 20.1.12 11:58, autor: Administrator, zobrazeno: 4614x

MAS Šluknovsko, webmaster: massluknovsko@atlas.cz, powered on bubileg cms v2.14L

Adresář byl zrušen nebo přemístěn.